Jakie są aussie?

Najkrócej można odpowiedzieć jednym słowem: różne!

 

A nawet bardzo różne.

 

Podobnie jak pod względem wyglądu, typu, budowy, umaszczenia, w tej rasie mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem także w zakresie charakteru i temperamentu. Oczywiście w każdej rasie, nawet mocno homogenicznej pod względem genetycznym, zawsze istnieje rozrzut temperamentów – co pies, to charakter. W rasie takiej, jak owczarki australijskie, jest to wyrażone jeszcze silniej, po pierwsze z racji na stosunkowo szeroką pulę genetyczną, po drugie, z powodu istnienia różnych linii, które dzieli się przede wszystkim na linie pracujące czyli użytkowe (selekcjonowane pod kątem użytkowości pasterskiej), wystawowe (selekcjonowane pod kątem eksterieru czyli wyglądu) oraz tzw. versatility – czyli psy „wszechstronne” – w teorii są to psy z linii, konkretnych hodowli bądź skojarzeń dobieranych pod kątem zarówno cech psychiki, jak i wyglądu, a w praktyce do tego „worka” wrzuca się wszystko, co nie jest ani typowym, czystej krwi „workingiem” ani „showem”. Znajdziemy tu więc psy z mieszanych linii czy skojarzeń work x show (w różnych proporcjach procentowych), ale też swoiste linie, które ciężko zaklasyfikować gdzie indziej, np. pewne linie w typie użytkowym, lecz nie selekcjonowane de facto pod kątem pasterstwa, można by tu zaklasyfikować także psy wywodzące się z linii show, lecz selekcjonowane pod kątem sportu itp., itd.

 

Dodatkowo, w obrębie poszczególnych linii użytkowych czy wystawowych znajdziemy dalsze podtypy, czyli konkretne linie.

 

Cdn… (Jak mnie kiedyś wena natchnie ;) )